Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

                                 Sobotecký graduál

 

 

           Sobotecký graduál je latinsky psaný utrakvistický, liturgický zpěvník  (=   pokračovatelé husitské reformace církve) kancionál z prvé poloviny XVI. století, jeho obsahem jsou latinské mešní zpěvy, vztahující se k celému církevnímu roku, ke svatým i k Mistru Janu Husovi.

Na sepsání a výzdobě se pravděpodobně podíleli čtyři iluminátoři. Písně jsou zapsány jednohlasně, při provádění v kostele byly zpívány i vícehlasně, další hlasy se vytvářely bud' na zkouškách, nebo u zdatnějších členů sboru přímo při produkci. Zápis v graduál

u sloužil totiž hlavně jako pomůcka k uchování melodií a textu.

 

V roce 1613 jej zakoupil Václav z Lobkovic (syn Oldřicha Felixe z Lobkovic) od města Turnova pro literátské bratrstvo sv. Kříže při kostele sv. Maří Magdalény v Sobotce. Od konce 15. století vznikala v městech t.zv. literátská bratrstva, která kromě jiných povinností měla pečovat i o kostelní zpěv. V r.1782 císař Josef II. všechna bratrstva zrušil.

Kniha Graduálu má velikost 45,5 x 31,5 cm, silná je asi 15 cm. Vazba je z dřevěných desek, potažených kdysi bílou, dnes značně zažloutlou kůží. Hřbet je žebrován, přední i zadní deska je zdobena vytlačováním. Pás s rostlinnými ornamenty tvoří orámování desky, vnitřek plochy je vyplněn alegorickými postavami. Rohy jsou opatřeny kovovými nárožníky, ozdobnou ochranou rohů proti poškození, uprostřed desek jsou zdobené kovové terče. Proti samovolnému otevření je kniha opatřena dvěma koženými spínadly. Listy graduálu jsou pergamenové, traduje se, že vyrobené ze 197 telat. Dle poznámky v r.1891 jich kniha obsahovala, 363, v roce 1597 ještě 393, tedy o 30 více. První stranu tvoří 2 zápisy: první - že...

"L.P.1613 ve čtvrtek po sv. Diviši jeho milost vysoce urozený pán, pan Václav z Lobkovic, pán na Kosti a Beřkovicích, ráčil tento graduál za 32 kop 30 grošů koupiti, načež do kostela města Sobotky ke cti a chvále Boží na věčnou památku darovati..."

druhý zápis vypráví o jeho krádeži švédským vojákem roku 1639.

V roce 1639 jej nakrátko ukradl švédský voják po vpádu švédských vojsk do Čech v rámci třicetileté války. Déle než století pak graduál sloužil potřebám bratrstva. Když císař Josef II. v roce 1782 všechna literátská bratrstva zrušil, připadl graduál do majetku města Sobotky. V roce 1949 byl nákladně zrestaurován a dnes je uložen ve Státním archivu v Jičíně.

Jediné celostránkové zobrazení představuje druhá strana, věnovaná erbu Jindřicha z Valdštejna, jinak se výzdoba omezuje na iniciály a okrajový ornament. Ten byl tvořen většinou rostlinnými rozvilinami, což jsou pásy zvlněných rostlinných úponků na příklad akantových nebo vinné révy, což byly oblíbené ozdoby pro 15. a 16. století. Sedm iniciál je vyplněno figurálními výjevy. Listy knihy jsou bohatě zdobeny figurálními motivy a rostlinnými rozvilinami – pásy zvlněných rostlinných úponků, často akantových či vinných. Jedinou celostránkovou ilustrací je erb Jindřicha Felixe z Valdštejna na druhém listu. V celé knize je sedm iniciál vyvedeno figurálně z několika ucelenějších výjevů je nejzajímavější vyobrazení Upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

 

Obsahem jde o latinsky psaný kališnický graduál, tedy zpěvník liturgických textů pro celý církevní rok a textů vztahujících se ke svatým i k Mistru Janu Husovi.

 

 

TOPlist